Hatar

Hatar hatar hatar 
Tandläkaren 

Så slut på meddelandet